Informasjon om budsystemet

 • Vi har bilauksjoner med kjøretøy/utstyr fra bank og finansieringsselskap, namsmenn og statlige overskuddslagre.
 • Kjøretøy som er merket "IKKE KLAR" for salg på bilauksjon, har tidsfrister som må overholdes. Dette kan variere fra 1 til 30 dager. Klardato vil så bli annonsert på objektet, og alle budgivere kontaktes på eller snarest etter denne dato for bindende budrunde.
 • Spørsmål om objekter eller budsystemet kan rettes til epost sporsmal@stadssalg.no eller tlf 75 58 72 00
 • Alle objekter på disse sidene selges på auksjon gjennom budrunder hvor vi ringer opp budgiver. Annonsen kan være mangelfull.

 

 • Gjenstandene selges uten garanti og slik de er ved salget, jfr hhv kjøpsloven §19 og forbrukerkjøpsloven §17.
 • Vi oppfordrer alle(for egen regning)å ta nødvendige tester og undersøkelser som de mener er relevante før kjøpet, eks NAF test. Prøveskilt for prøvekjøring og flytting til testestasjon kan lånes hos oss. Stadssalg AS kan bistå med frakt av testobjektet til NAF-stasjon.

 

 • Budrundene foregår ved at vi på en annonsert dato eller når objektet blir klart for salg, kontakter de som har registrert seg som interessert og/eller har gitt bud på objektet. Som budgiver får du informasjon om høyeste bud og får da muligheten til å høyne eller trekke deg ut av budrunden. En bør være tidlig ute med å registrere seg som budgiver på objektene selv om de ikke er klare for salg, da de selges samme dag som de blir klare gjennom budrunde med de som er registrert på objektet.
   
 • NB: "IKKE KLAR" betyr at dokumentasjon for sletting av pant samt tidsfrister fra namsmann/bank ikke er gått ut. Dette tar normalt mellom 3-5 uker fra objektet er lagt ut på nett.
 • I tillegg til salgssum kommer eventuelt skyldige avgifter (årsavgift, klippegebyr, vektårsavgift) samt et adm. gebyr. Adm.gebyr er som følger: kr 1 700,- når høyeste bud er fra kr 0,- t.o.m  kr.9 500,- . Når høyeste bud er fra kr.10 000,- t..o.m kr. 19 500,- er gebyret kr 3 900,-. Når høyeste bud er f.o.m kr. 20 000,- og oppover er gebyret kr. 4 900,-.
 • På enkelte objekter, eksempelvis maskiner og utstyr, tilkommer mva.
 • Etter endt budrunde skal høyeste bud godkjennes av oppdragsgiver eller forkastes.
 • Budgiver som trekker seg etter at høyeste bud er godkjent, eller avtale om kjøp er gjort vil bli fakturert kr 3.750,-.
 • Heftelser registrert i Brønnøysundregisteret vil bli sendt for sletting etter at salget er gjennomført.
 • I fbm årskifter vil nye avgifter som årsavgift og omregistreringsavgift bli endret fortløpende. Det vil alltid være kjøpers ansvar å til enhver tid å være oppdatert på gjeldene avgifter.