budsystem

Vilkår og Auksjonsregler

Generelt

Vi har bilauksjoner med kjøretøy/utstyr fra bank og finansieringsselskap, namsmenn og statlige overskuddslagre.

Kjøretøy som er merket "IKKE KLAR" for salg på bilauksjon, har tidsfrister som må overholdes. Klardato vil så bli annonsert på objektet, og alle budgivere kontaktes på eller snarest etter denne dato for bindende budrunde.

Spørsmål om objekter eller budsystemet kan rettes til epost [email protected] eller tlf 75 58 72 00

Alle objekter på disse sidene selges på auksjon gjennom budrunder hvor vi ringer opp eller sender sms til budgiver. Annonsen kan være mangelfull.

Gjenstandene selges uten garanti og slik de er ved salget, jfr hhv kjøpsloven §19 og forbrukerkjøpsloven §17

Budrundene foregår ved at vi på en annonsert dato eller når objektet blir klart for salg, kontakter de som har gitt bud på objektet. Som budgiver får du informasjon om høyeste bud og får da muligheten til å høyne eller trekke deg ut av budrunden. En bør være tidlig ute med å registrere seg som budgiver på objektene selv om de ikke er klare for salg, da de selges samme dag som de blir klare gjennom budrunde med de som er registrert på objektet.

NB: "IKKE KLAR" betyr at blant annet dokumentasjon for sletting av pant samt tidsfrister fra namsmann/bank ikke er gått ut. Dette tar normalt mellom 3-5 uker fra objektet er lagt ut på nett.

Etter endt budrunde skal høyeste bud godkjennes av oppdragsgiver eller forkastes.

I fbm årskifter vil nye avgifter som omregistreringsavgift, klippegebyr osv. bli endret fortløpende. Det vil alltid være kjøpers ansvar og til enhver tid være oppdatert på gjeldene avgifter, samt budregler.

Registrering

Før å kunne handle hos Stadssalg.no må du opprette en konto, du må være over 18 år og myndig for å kunne legge inn bud. Den registrerte plikter å besørge at alle opplysningerne er korrekte og til enhver tid oppdaterte. Inngitte bud fra kontoen vil være bindende for den som er registrert som innehaver av kontoen.

Stadssalg.no forbeholder seg retten til å stenge kontoen ved mislighold. En person som får sin konto suspendert eller avsluttet, kan ikke på nytt opprette en konto uten Stadssalg.no sitt forhåndssamtykke.

Auksjonsregler

Alle bud inngitt i alle typer auksjoner er bindende avgitt av kontoinnehaver (dersom ikke annet er avtalt mellom kjøper og selger).

Selger har rett til å avslå ethvert bud uten begrunnelse. Dette gjelder også høyeste bud og dersom minstepris er oppnådd.

Stadssalg.no forbeholder seg retten til å utestenge useriøsre brukere, slette auksjoner og slette bud.

Budgiver som trekker seg etter at høyeste bud er godkjent, eller avtale om kjøp er gjort vil bli fakturert et avbruddsgebyr på kr 6.500,-. Om dette gebyret ikke blir betalt, vil kravet gå til rettslig inkasso.

Forutsetning for å trekke seg fra kjøpet, må skyldes åpenbare feil og mangler på objektet som ikke er opplyst i prospektet, og som selger/auksjonshus burde hatt kjennskap til før og under salg.

I tillegg til salgssummen kommer et administrasjonsgebyr og eventuelle skyldige avgifter (klippegebyr, vektårsavgift, ikke tinglyste heftelser m.m.). Kjøper er selv ansvarlig for ALLE skyldige avgifter samt eventuell EU-godkjenning av motorvogner eller annen nødvendig tillatelse for bruk av objektet. I tillegg er ny eier ansvarlig for innbetaling av omregistreringsavgift når eierskiftet er registrert hos Statens Vegvesen.

NB! På enkelte objekter, eksempelvis maskiner og utstyr, tilkommer mva.

Adm.gebyr er som følger:
Når høyeste bud er fra kr. 0 - 9 999: kr 1 700,-
Når høyeste bud er fra kr 10 000 - 19 999:  kr 3 900,- 
Når høyeste bud er fra kr. 20 000 - og oppover: kr 4 900,-
I tilfeller hvor Adm.gebyret avviker fra disse satsene så vil det fremkomme av annonsen

Heftelser registrert i Brønnøysundregisteret vil bli sendt for sletting etter at salget er gjennomført. Slik sletting kan ta fra 1-8 uker.

I tilfelle objektet er datamaskiner eller lignende, og kjøper skulle finne data som ikke er slettet, forplikter kjøper seg til umiddelbart å slette disse dataene.

Betalingsfrist for alle typer objekter er 5 virkedager. Hvis ikke betaling er på plass innen fristen, har selger rett til å heve avtalen. Kjøper er ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap.

Avhenting av salgsgjenstanden

Avhenting/overlevering av objektet kan tidligst skje når kjøpesummen er registrert på konto hos Stadssalg og signerte dokumenter er på plass. Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering og frakt. Fra avtalt overtakelsetidpunkt mellom kjøper og selger, har kjøper risikoen for objektet. NB!!! Kjøretøyene utleveres uten skilt.

Dersom et objekt ikke hentes innen 5 virkedager etter at objektet er meldt klar for utlevering eller skriftlig avtalt frist, plikter kjøper å erstatte de kostnader Stadssalg.no blir pådratt for å søke, sikre og oppbevare objektet frem til kjøper avhenter. I et slikt tilfelle har ikke kjøper krav på å få objektet utlevert før eventuelle kostnader er betalt. 

Besiktelse/undersøkelse

Alle objekter på Stadssalg.no selges som forevist uten garanti med forbehold om feil og mangler. Objektene blir lagt ut for salg „som den står“ eller „slik den er“. Kjøper anbefales derfor å gjøre nødvendige undersøkelser av objektet på angitt lokasjon før kjøper velger og inngå et bindende bud.

Batteri kan bli ødelagt i den tiden et objekt står hos oss uten at det er beskrevet i annonsen, det er ikke noe stadssalg står til ansvar for.