Våre lokasjoner er tilgjengelig for besøk etter avtale. Avtale om besiktigelse av objektene kan gjøres direkte med lokasjonen.
viser 0-5 av 5 objekter

LINDAB SR CUTTER + BÅNDTEKKINGSMASKIN [ID 34189]
Type: Annet
Lokasjon: Bodø
Klar for salg: Nei
Annen informasjon:
SELGES ETTER KONKURS. Det tas forbe...
Kunst "Etter Vinter" [ID 34203]
Type: Annet
Lokasjon: Bodø
Klar for salg: Nei
Annen informasjon:
SELGES ETTER KONKURS. Det tas forbe...
Kunst "Sandstein ifrå nord" [ID 34205]
Type: Annet
Lokasjon: Bodø
Klar for salg: Nei
Annen informasjon:
SELGES ETTER KONKURS. Det tas forbe...
STORT VARELAGER MED DESINFISERINGSPRODUKTER [ID 34206]
Type: Annet
Lokasjon: Karmøy
Klar for salg: Ja, 03.12.2021
Annen informasjon:
SELGES ETTER KONKURS. Det tas forbe...
VALSEMASKIN [ID 34263]
Type: Annet
Lokasjon: Bodø
Klar for salg: Nei
Annen informasjon:
SELGES ETTER KONKURS. Det tas forbe...
viser 0-5 av 5 objekter